STARTSIDA
KONTAKTUPPGIFTER
ERBJUDANDEN
NÄTFISKE
VIDEO
BILDARKIV
Företaget finns i Larsmo i österbotten
Monterar storryssjor,måttbeställda efter kundens
önskemål.
RYSSJOR MÅTT PRIS
Vi tillverkar radiostyrda utläggnings robotar för Vinterfiske
utläggning av nät och ryssjor.
BEKANTA DIG MED PRODUKTEN
.
© Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi