Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT

• Produkt Nr:D5 ► Fångsthöjd 1,50 m ► Jolla Diameter 1,10 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,500 €

• Produkt Nr:D10 ► Fångsthöjd 2,0 m ► Jolla Diameter 1,30 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,650 €

• Produkt Nr:D15 ► Fångsthöjd 2,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,705 €

• Produkt Nr:D20 ► Fångsthöjd 2,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,870 €

• Produkt Nr:D25 ► Fångsthöjd 3,0 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,730 €

• Produkt Nr:D30 ► Fångsthöjd 3,0 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,895 €

• Produkt Nr:D35 ► Fångsthöjd 3,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,805 €

• Produkt Nr:D40 ► Fångsthöjd 3,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,970 €

• Produkt Nr:D45 ► Fångsthöjd 4,78 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

2,000 €

• Produkt Nr:D50 ► Fångsthöjd 5,20 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

2,050 €

• Produkt Nr:100 Rundhåv för Ryssjor och Laxfälla Nät: 35 mm Dyneema 90 Kg Diameter: 47 cm Ramen kan även fås seperat.

TEL: 050 4601777

• Produkt Nr:150 Rundhåv för Laxfiske Nät: 32 mm 22 Kg Diameter: 60 cm Ramen kan även fås seperat.

TEL:050 4601777
© Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi