Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT

• Produkt Nr:D5 ► Fångsthöjd 1,50 m ► Jolla Diameter 1,10 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,370 €

• Produkt Nr:D10 ► Fångsthöjd 2,0 m ► Jolla Diameter 1,30 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,520 €

• Produkt Nr:D15 ► Fångsthöjd 2,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,575 €

• Produkt Nr:D20 ► Fångsthöjd 2,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,740 €

• Produkt Nr:D25 ► Fångsthöjd 3,0 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,600 €

• Produkt Nr:D30 ► Fångsthöjd 3,0 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,765 €

• Produkt Nr:D35 ► Fångsthöjd 3,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 15 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,675 €

• Produkt Nr:D40 ► Fångsthöjd 3,50 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,840 €

• Produkt Nr:D45 ► Fångsthöjd 4,78 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,870 €

• Produkt Nr:D50 ► Fångsthöjd 5,20 m ► Jolla Diameter 1,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 50 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 50 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1.920 €

• Produkt Nr: 100 ► Rundhåv för Ryssjor och Laxfälla ► Nät: 35 mm Dyneema 90 Kg ► Diameter: 47 cm ► Ramen kan även fås seperat.

TEL: 050 4601777
© Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi