STARTSIDA
KONTAKTUPPGIFTER
ERBJUDANDEN
NÄTFISKE
VIDEO
BILDARKIV

► Storryssja 2,30 m Jolla Diameter 1,50 m ► Fångsthöjd 2,30 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

2,040 €

► Storryssja 3,0 m Jolla Diameter 1,50 m ► Fångsthöjd 3,0 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 35 mm dyneema kg 90 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

2,140 €

► Storryssja 3,0 m Jolla Diameter 1,50 m ► Fångsthöjd 3,0 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 32 mm kg 22 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,645 €

► Storryssja 3,50 m Jolla Diameter 1,50 m ► Fångsthöjd 3,50 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 27 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 32 mm kg 22 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,775 €

► Storryssja 4,78 m Jolla Diameter 1,50 m ► Fångsthöjd 4,78 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 30 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 32 mm kg 22 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,895 €

► Storryssja 5,20 m Jolla Diameter 1,50 m ► Fångsthöjd 5,20 m ► Tråd Ø mm 1,17 Hållfastighet kg 22 ► Kronarm/.kets 2,St x 30 m maska 40 mm ► Ledarm/.landarm längd - 50 m maska 40 mm ► Framryssja - 32 mm Fiskhus - 32 mm kg 22 ► TVINNAT POLYETENNÄT som inte behöver impregnering.

1,995 €
© Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi