Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT

  15.6.2019

  Fin Gös till avslutning av ryssje Säsongen

  12.6.2019

  C-G NORDLING Ny ryssja påbörjad

  4.21.2019

  Vårfiske efter Gös

  30.3.2019

  Gös ryssja monterad www.fiske.fi

  14.1.2019

  Ryssje fiske C-G NORDLING

  28.5.2018

  Ryssje båt Norsktillverkad Askeladden

  28.5.2018

  Nattens ryssje fångst i Larsmo skärgård

  12.4.2018

  Storryssja monterad www.fiske.fi

  10.1.2017

  Ryssje fiske Larsmo Skärgård

  12.12.2016

  Ryssje utläggning C-G Nordling

  29.8.2016

  Storryssja monterad www.fiske.fi

  23.7.2016

  Storryssja under montering

  20.1.2015

  Vinterfiske i Larsmo skärgård

  29.8.2015

  Höstfisket på gång

  9.8.2015

  Ådö Fiskehamn

  10.2.2016

  Sik på 55mm Nät 1,450 gr

  15.4.2015

  Montering av fisknät C-G Nordling

  © Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi