Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT

  25.9.2021

  Nedre maskin ram målad

  19.9.2021

  Elinstallationen klar av maskinen

  11.9.2021

  Utformning av ketsor 30m ketsor

  16.8.2021

  Årets första tömning av såld ryssja

  16.1.2021

  Svetsning på gång

  21.12.2020

  Monterar staglinor på 3M djupa fisknät

  18.12.2020

  Premiär av min metall kapare

  4.6.2020

  Sommarens byte av mungarn på storryssja

  27.6.2020

  Konstruktion av håvar i full gång

  13.5.2020

  Högsäsong av aluminium håvar

  1.1.2018

  Kvalitets robot endast kvalitets delar

  14.2.2020

  Fisknät maskin inställning

  26.1.2020

  C-G NORDLING

  5.2.2018

  Ryssje fiske i Larsmo skärgård

  23.7.2019

  Sommarens montering av storryssja på gång

  10.8.2019

  Iordningställning av vinternäten

  15.6.2019

  Fin Gös till avslutning av ryssje Säsongen

  12.6.2019

  C-G NORDLING Ny ryssja påbörjad

  4.21.2019

  Vårfiske efter Gös

  30.3.2019

  Gös ryssja monterad www.fiske.fi

  14.1.2019

  Ryssje fiske C-G NORDLING

  28.5.2018

  Ryssje båt Norsktillverkad Askeladden

  28.5.2018

  Nattens ryssje fångst i Larsmo skärgård

  12.4.2018

  Storryssja monterad www.fiske.fi

  12.12.2016

  Ryssje utläggning C-G Nordling

  29.8.2016

  Storryssja monterad www.fiske.fi

  23.7.2016

  Storryssja under montering

  20.1.2015

  Vinterfiske i Larsmo skärgård

  29.8.2015

  Höstfisket på gång

  9.8.2015

  Ådö Fiskehamn

  10.2.2016

  Sik på 55mm Nät 1,450 gr

  15.4.2015

  Montering av fisknät C-G Nordling

  © Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi