Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT

  10.8.2019

  Iordningställning av vinternäten

  15.6.2019

  Fin Gös till avslutning av ryssje Säsongen

  12.6.2019

  C-G NORDLING Ny ryssja påbörjad

  4.21.2019

  Vårfiske efter Gös

  30.3.2019

  Gös ryssja monterad www.fiske.fi

  14.1.2019

  Ryssje fiske C-G NORDLING

  28.5.2018

  Ryssje båt Norsktillverkad Askeladden

  28.5.2018

  Nattens ryssje fångst i Larsmo skärgård

  12.4.2018

  Storryssja monterad www.fiske.fi

  10.1.2017

  Ryssje fiske Larsmo Skärgård

  12.12.2016

  Ryssje utläggning C-G Nordling

  29.8.2016

  Storryssja monterad www.fiske.fi

  23.7.2016

  Storryssja under montering

  20.1.2015

  Vinterfiske i Larsmo skärgård

  29.8.2015

  Höstfisket på gång

  9.8.2015

  Ådö Fiskehamn

  10.2.2016

  Sik på 55mm Nät 1,450 gr

  15.4.2015

  Montering av fisknät C-G Nordling

  © Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi