Design och tillverkning av
elektroautomatik Specialmaskiner.
Utveckling av produkter inom fiske

MONTERING AV FISKNÄT
MONTERING AV RYSSJOR
VINTERFISKE ROBOT
Montering av fisknät är nu ett uppehåll - Håller på och tar en ny maskin i bruk.
© Untitled. All rights reserved. Design by .C-G Nordling.Photos by .Fiske.fi